Nhung Phung

Founder e-dulich, Phuotvivu & Local Bali

Các khóa học của giáo viên

Bạn sẽ học được gì? Biết cách chọn tên miền & hosting. Cách sử dụng website để tăng booking trực tiếp giúp doanh thu kinh doanh homestay, khách...
Người mới bắt đầu
42 Các bài giảng
5 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
Miễn phí
Travel blogger >
4 giờ
Miễn phí
Bạn sẽ học được gì? Biết cách chọn & mua tên miền, hosting. Cách cài đặt cơ bản về wordpress. Phân biệt các khái niệm về post, page, category, ...
Người mới bắt đầu
28 Các bài giảng
4 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
Miễn phí
Homestay >
6 giờ
3,500,000đ 2,299,000đ
Bạn sẽ học được gì? Biết cách đầu tư homestay như thế nào để nhanh thu hồi vốn. Cách vận hành homestay hiệu quả, doanh thu cao, chi phí thấp. Tạo t...
Người mới bắt đầu
54 Các bài giảng
6 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
3,500,000đ 2,299,000đ
Hot
airbnb course
Airbnb host >
6 giờ
1,500,000đ 999,000đ
Bạn sẽ học được gì? Chọn mô hình kinh doanh airbnb sinh lợi cao. Tính toán tiềm năng, chi phí, thời gian hoàn vốn và giá phòng cạnh tranh. Đăng ký ...
Người mới bắt đầu
53 Các bài giảng
6 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
1,500,000đ 999,000đ
Thời gian còn lại:
00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
Expired
Khuyến mãi đặc biệt

Scroll to Top